English
ChineseEnglish

Products

Data interpretation

Zinc Alloy Aluminum Alloy

News Center

Watch us

Contact mode

Address: A5 District, Bai Tu Town Economic Development Zone, Qujiang District, Shaoguan, Guangdong
Tel:0751-6482999(Shaoguan)
Fax:0751-6483555(Shaoguan)
Email:jinyihejin999@21cn.com(Shaoguan)

Address: Guangdong Foshan Nanhai District Huangqi Guangfo road 34 Guangdong Jinyi Center
Tel:0757-85921801 / 85921809(Foshan)
Fax:0757-81181807(Foshan)