English
ChineseEnglish
上一页 1 下一页

Watch us

Contact mode

Address: A5 District, Bai Tu Town Economic Development Zone, Qujiang District, Shaoguan City, Guangdong Province
Tel:0751-6482999(Shaoguan)
Fax:0751-6483555(Shaoguan)
Email:jinyihejin999@21cn.com(Shaoguan)

Address: No.34 Jinyi Center, Guangfo Road, Huangqi, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province

Tel:0757-85921801 / 81181809(Foshan)
Fax:0757-81181807(Foshan)